Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Şaban HAKLI

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Muammer CENGİL, Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER, Öğr.Gör. M. İhsan HACIİSMAİLOĞLU

ÇORUM  15.12.2017

Kapak  | İçindekiler  | EditördenLatif Tokat  
DİNİ İSTİSMARA AÇIK BİLGİ KAYNAĞI OLARAK “AYRICALIKLI BİLGİ”: KEŞF, İLHAM VE RÜYA –FELSEFİ BİR ANALİZ, ss. 387-410
“Privileged Knowledge” as a Way of Religious Exploitation: Kesf, Inspiration and Dream -A Philosophical Analyses
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Özer Çetin  
İSLAMİ İLİMLER/İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ), ss. 411-432
Examining Islamic Sciences/Theology Faculty Students’ Attitudes Towards Teaching: Uşak University Islamic Sciences/Theology Faculty Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Muammer Arangül  
GAYRİMÜSLİM HÂKİMİYETİ ALTINDA YAŞAMANIN FIKHÎ AÇIDAN İMKÂNI ÜZERİNE, ss. 433-461
On The Possibility Of Living Under Non-Muslim Rule From The Perspective Of Islamic Law
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Nadir Karakuş  
ABBASÎ HALÎFESİ VE FRENK HÜKÜMDARI BÜYÜK KARL İLİŞKİSİ, ss. 463-486
The Relationship Abbasid’s Caliphate And Great Karl Who The King Of Franks
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Semra Tüfenkci Mustafa ÇETİN  
ROUSSEAU’DA İNSAN DOĞASI VE DEĞERLER EĞİTİMİ, ss. 487-506
Rousseau’s View of Human Nature and Values Education
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Mürsel Ethem  
SON ÇAĞRI KUR’AN’IN MUKADDİMESİ ÜZERİNE, ss. 507-526
On İntroduction of “Son Çağrı Kur’an”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Nuran Çetin  
ÂKİFZÂDE ABDURRAHİM EFENDİ VE “MİR’ÂTÜ’N-NÂZIRÎN”ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ, ss. 527-556
Âkifzâde Abdurrahim Efendi From Amasya, And His Sufic Viewpoints In His WorK “Mi̇rTü’n-Nâzirîn
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Yusuf Bahri Gündoğdu  
SEÇMELİ DİN DERSLERİ NEDEN TERCİH EDİLMİYOR? (Ordu İli Örneği), ss. 557-582
Why Elective Religion Courses Are Not Preferred? (The Case Of Ordu Province)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Güldane Gündüzöz  
HIZIR-İLYAS KABULÜ BAĞLAMINDA ANADOLU’DA KUTSAL MEKÂN ALGISININ YENİDEN İNŞASI SORUNU -ELVAN ÇELEBİ ZÂVİYESİ ÖRNEĞİ-, ss. 583-605
The Problem of Reconstruction of the Sacred Space Perception in Anatolia in the Context of Khidr-Elijah Faith -Elvan Čelebi’s Zawiya -
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Recep Çetintaş  
HANEFÎ MEZHEBİNDE SAHÂBE KAVLİNİN HÜCCET DEĞERİ, ss. 607-641
The Legal Value Of The Saying Of The Companions In The Sect Of Hanafite
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Süleyman Pak  
KUR’AN’DA HZ. PEYGAMBER’İN GÜNAH İŞLEME İMKÂNI (Nisa Suresi 105-107. Ayetler Örneği), ss. 641-669
The Possibility of The Prophet`s Committing Sin in the Qur’an (Example of Surah an-Nisa/105-107)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Mehmet Akif Alpaydın  
XV. ASIRDA YAŞAMIŞ BİR OSMANLI MÜFESSİRİ OLAN MUHYİDDİN MUHAMMED EN-NİKSÂRÎ VE TEFSÎR-İ SÛRE-İ İHLÂS’I, ss. 671-691
Muhyiddin Muhammed en-Niksari, A XVth Century Ottoman Commenter of the Qur’an and Tefsir-i Sure-i Ihlas
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Hüseyin Maraz  
MU’TEZİLE’NİN DUA ANLAYIŞI, ss. 693-716
Understanding of Prayer in Mu’tazila
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Fatma Nur Bedir  
YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUK ANILARINDAKİ TANRI İMGESİNİN ANALİZİ, ss. 717-740
The Analysis of the God Image of Adults in Their Childhood Memories
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Osman Aydın  
RÂVÎNİN ADÂLETİNE İLİŞKİN HUSUSİYETLER BAĞLAMINDA BUHÂRÎ’NİN HADİS RİCÂLİNE YAKLAŞIMI “el-Câmiu’s-Sahîh Özelinde”**, ss. 741-770
Bukhari Approach To Students In The Context Justice Of Transmitter
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Sakin Taş Samed Yazar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlahiyat Fakülteleri XIV. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve “Geçmişten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu, Hedefi ve Sınırları” Paneli (12 Mayıs 2017), ss. 771-786
XIV. Coordination Meeting of Department of Tafsir and Panel of "Department of Tafsir From Past to Present: Subject, Target and Limits" (May 12, 2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2018 makale kabulü

  2018 Ocak-Haziran dönemi için makale kabulümüz devam etmektedir. Siz değerli akademisyenlerin/araştırmacıların makalelerini bekliyoruz.

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri