Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Kaşif Hamdi Okur

Ankara  2005

Kapak  | İçindekiler  | EditördenKaşif Hamdi OKUR  
Para Vakıfları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düzeni ve Ebussuud Efendinin Hukuk Anlayışı Üzerine Bazı Değerlendirmeler, ss.33-58
Some Notes on Ottoman Law Order and Ebussuud Efendi’s Juridical Views Concerning Cash Waqfs in Ottoman Empire

Özet | Abstract | Tam Metin

Zülfikar GÜNGÖR  
Osmanlı Döneminde Çorumlu Dîvân Şâirleri, ss.59--76
The Divan Poets of Corum in the Ottoman Period

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan AYIK  
Felsefi Kavramların Oluşmasında Farabî’nin Rolü, ss.77-94
The Role of al-Farab to Establishment Phılosophical Concept

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup Çoştu  
Küreselleşme Üzerine Bazı Düşünceler, ss.95-104
Some Observations on Globalization

Özet | Abstract | Tam Metin

Selim TÜRCAN  
Hûd Suresi 87. Ayette Geçen “salât(uke)” Kelimesi Örneğinden Hareketle Genel Bir Çeviri Eleştirisi, ss.105-120
A General Critique of Translation in the Case of the Word “salât(uke)” in the 87th Verse of Hûd Surah

Özet | Abstract | Tam Metin

David A. PAILIN Çeviren: Ferit USLU  
Din Felsefesi Nedir?, ss.121-154
Faith, Religion and Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin

Binyamin ABRAHAMOV Çeviren: Mehmet ÜMİT  
Kâsım b. İbrahim’in İmâmet Teorisi, ss.155-179
al-Kasim Ibn Ibrahim’s Theory of the Imamate

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed b. Abdilkerîm eş-ŞEHRİSTÂNÎ Çeviren: Aygün AKYOL, Aytekin ÖZEL  
Varlığın Kısımlarının Belirlenmesi, ss.181-189
The Enumeration of Subdivisions of Existence

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri