Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Kaşif Hamdi Okur

Çorum  2004

Kapak  | İçindekiler  | EditördenFazlı ARABACI  
İslâm’da Dinî Bilginin Toplumsal Bağlamı, ss.1-16
The Social Context of Religious Knowledge in Islam

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Kur’ân’ın Re’y ile Tefsirini Yasaklayan Rivâyetlere Eleştirel Bir Yaklaşım, ss.17-46
A Critical Approach on the hadiths forbided the interpretation of the Qoran according to Ra’y

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali DUMAN  
Taşköprüzâde Ahmed Efendi ve Mevzu`âtu’l-`Ulûm’da Yer Alan Usul ve, ss.47-64
Tashkopruzade Ahmed Efendi and Sciences which releated with Fıqh and Usul al-Fıqh was been in The Mevzû`ât al-Ulûm

Özet | Abstract | Tam Metin

Muammer CENGİL  
Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Denetim Odaklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, ss.65-88
The Survey on Locus of Control of Students of Gazi University Corum Theology Faculty According to Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Öztürk  
Mahmut Kâmil Efendi’nin “İslâmiyyetin Şiiri Şu‘arâyı Tarz-ı Telakkîsi” İsimli Makalesi, ss.89-101
On The Mahmut Kāmil Efendi’s Article That Entitled “İslāmiyetin Şiiri Şuarāyı Tarz-ı Telakkîsi”

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet Cahid HAKSEVER  
Varoluşsal Kendinden Geçme ve Yansımaları: İmam-ı Rabbânî’nin Şathiyye Anlayışı Örneği, ss.103-126
Existantial Ecstasy and its Reflections: The Sample of Imam Rabbani’s Approach to the Concept of Shathiyye

Özet | Abstract | Tam Metin

Cemil HAKYEMEZ  
Mehdî Düşüncesinin İtikadîleşmesi Üzerine, ss.127-144
The Formative Process of Mahdi Belief

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed b. Ali eş-ŞEVKANÎ Çeviren: Ferhat KOCA  
İslam Hukuk Metodolojisinde Hüküm Nazariyesi, ss.145-161


Özet | Abstract | Tam Metin

Faruk OMAR Çeviren: Mehmet ÜMİT  
Abbasîlerin İlk Döneminde (132-193/750-809) Abbasî-Hüseynî, ss.163-172
Some Aspects of The Abbâsid-Husaynîd Relations During The Early ‘Abbâsid Period 132-193 A.H./750-809 A.D.

Özet | Abstract | Tam Metin

Michael Robert NEGUS Çeviren: Aygün AKYOL  
İslâmî Bilim Kavramı ve Müslüman Bir Bilim Adamının Düşünce Modelleri, ss.173-180
The Concept of Islamic Science and The Thought Patterns of a Muslim Scientist

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri