Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


32 SayıEditör
Prof. Dr. Şaban HAKLI

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Muammer CENGİL, Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER, Öğr.Gör. M. İhsan HACIİSMAİLOĞLU

ÇORUM  15.12.2017

Kapak  | İçindekiler  | EditördenLatif Tokat  
DİNİ İSTİSMARA AÇIK BİLGİ KAYNAĞI OLARAK “AYRICALIKLI BİLGİ”: KEŞF, İLHAM VE RÜYA –FELSEFİ BİR ANALİZ, ss.387-410
“Privileged Knowledge” as a Way of Religious Exploitation: Kesf, Inspiration and Dream -A Phenomenological Analyses-
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Özer Çetin  
İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Uşak Üniversitesi Örneği), ss.411-432
Examining Islamic Sciences/ Theology Faculty Students’ Attitudes Towards Teaching: Uşak University Islamic Sciences/ Theology Faculty Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Muammer Arangül  
Gayrimüslim Hâkimiyeti Altında Yaşamanın Fıkhî Açıdan İmkanı Üzerine, ss.433-461
On the Possibility of Living under non-Muslim Rule from the Perspective of Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Nadir Karakuş  
AbbasîHalifesi Ve Frenk Hükümdarı Büyük Karl İlişkisi, ss.463-486
THE RELATIONSHIP ABBASID’S CALIPHATE AND GREAT KARL WHO THE KING OF FRANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Semra Tüfenkci Mustafa ÇETİN  
ROUSSEAU’DA İNSAN DOĞASI VE DEĞERLER EĞİTİMİ, ss.487-506
Rousseau’s View of Human Nature and Values Education
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Mürsel Ethem  
“Son Çağrı Kur'an”ın Mukaddimesi Üzerine, ss.507-526
About İntroduction of “Son Çağrı Kur'an”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Nuran Çetin  
ÂKİFZÂDE ABDURRAHİM EFENDİ VE “MİR’ÂTÜ’N-NÂZIRÎN”ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ, ss.527-556
ÂKIFZÂDE ABDURRAHIM EFENDI FROM AMASYA, AND HIS SUFIC VIEWPOINTS IN HIS WORK “MİR’ÂTÜ’N-NÂZIRÎN”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf Bahri Gündoğdu  
SEÇMELİ DİN DERSLERİ NEDEN TERCİH EDİLMİYOR? (Ordu İli Örneği), ss.557-582
Why Elective Religion Courses Are Not Preferred? (The Case Of Ordu Province)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Güldane Gündüzöz  
HIZIR-İLYAS KABULÜ BAĞLAMINDA ANADOLU’DA KUTSAL MEKÂN ALGISININ YENİDEN İNŞASI SORUNU -ELVAN ÇELEBİ ZAVİYESİ ÖRNEĞİ, ss.583-605
The Problem of Reconstruction of the Sacred Space Perception in Anatolia in the Context of Khidr-Elijah Faith -Elvan Chelebi’s Zawiya -
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Recep Çetintaş  
Hanefî Mezhebinde Sahâbe Kavlinin Hüccet Değeri, ss.607-639
THE LEGAL VALUE of THE SAYING of COMPANION İN THE SECT of HANAFITE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman Pak  
Kur'an'da Hz. Peygamber'in Günah İşleme İmkânı (Nisa Suresi 105-107. Ayetler Örneği), ss.641-669
The Possibility of The Prophet`s Committing Sin in the Qur’an (Example of Surah an-Nisa/105-107)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Akif Alpaydın  
XV. Asırda Yaşamış Bir Osmanlı Müfessiri Olan Muhyiddin Muhammed en-Niksârî ve Tefsîr-i Sûre-i İhlâs’ı, ss.671-691
Muhyiddin Muhammed en-Niksari, A XVth Century Ottoman Commenter of the Qoran and Tefsir-i Sure-i Ihlas
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin Maraz  
MU’TEZİLE’NİN DUA ANLAYIŞI, ss.693-716
Understanding of Prayer in Mu’tazila
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Fatma Nur Bedir  
Çocuklukta Edinilen Tanrı İmgesinin Anımsanması, ss.717-740
Recollection of God Image in Childhood
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Osman Aydın  
Râvinin Adaletine İlişkin Hususiyetler Bağlamında Buharî'nin Hadis Ricaline Yaklaşımı “el-Câmiu’s-Sahîh Özelinde”, ss.741-770
BUKHARİ’S APPROACH TO HADİTH RİJAL IN THE CONTEXT JUSTICE OF TRANSMİTTER
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Sakin Taş Samed Yazar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlahiyat Fakülteleri XIV. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve “Geçmişten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu, Hedefi ve Sınırları” Paneli (12 Mayıs 2017), ss.771-786
XIV. Coordination Meeting of Department of Tafsir and Panel of "Department of Tafsir From Past to Present: Subject, Target and Limits" (May 12, 2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri