Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 SayıEditör
Prof. Dr. Şaban HAKLI

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Muammer CENGİL, Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER, Öğr.Gör. M. İhsan HACIİSMAİLOĞLU

Çorum  2017

Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzer Çetin  
Sufîlerce Kendini Dönüştürme Eğitimi Olarak Uygulanan Zikir Ritüelinin Bilişsel Psikoloji Açısından Analizi, ss.
Analysis of Practiced as Sufis Self-Conversion Training Zikr Ritual in Term of Perspective of Cognitive Psychology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv548
Özet | Abstract | Tam Metin

Özden Kanter  
Kurtuluşa Eren Fırka/el-Fırkatu’n-Nâciyye İnancı, ss.
The belief about sects to salvation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv582
Özet | Abstract | Tam Metin

Recep Önal  
İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Bağlamında İslâm’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâtürîdî’nin Yaklaşımı, ss.
Maturidi’s Approach to the Assertion Claiming that Islam Had Been Spread by Force of Sword in the Context of Freedom of Faith and Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

Erkan Kurt  
İbn Teymiyye’nin selefî kelâmı: Tarihsel ve yapısal bir analiz, ss.
Ibn Taymiyya’s traditionalist kalam: A historical and structural analysis

Özet | Abstract | Tam Metin

Avnullah Enes Ateş  
Bir Tercüme Problemi Olarak Kur’an’da Müşâkele Üslubu, ss.
The Style Of Mušākala In The Qur’an As A Translation Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv554
Özet | Abstract | Tam Metin

Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamıt Shoeır  
بحث الأصالة والزِّيادة فى حروف الجرِّ بين النَّحو والدِّلالة, ss.
Main And Additional Use Of Arabic Prepositions In Framework Of Arabic G And Semantics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv556
Özet | Abstract | Tam Metin

Nurullah Yazar  
BİR ŞEHRİN SERÜVENİ: BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE MERV’İN SİYASÎ TARİHİ, ss.
The Adventure of a City: The Political History of Marw in the Great Seljuk Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv560
Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim Aşlamacı  
İMAM-HATİP LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, ss.
The Investigation of Job Satisfaction Levels of The Imam Hatip High School Teachers According to Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv580
Özet | Abstract | Tam Metin

Abed AlKader Jabareen  
موقف الدولة العثمانية من أهل الذمة في مطلع القرن الثامن عشر (القدس نموذجا), ss.
The position of the Ottoman Empire from the dhimmis in the early eighteenth century (Jerusalem model)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv540
Özet | Abstract | Tam Metin

Bayram Kanarya -  
Cerh-Ta'dîl Bağlamında İmam Şafiî'ye Yöneltilen İthamlar, ss.
Accusations Directed To Al-İmâm As-Shafiî İn The Context Of Jarh-Ta’dîl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv573
Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Akif Alpaydın  
Şeyhülislâm Ebû İshakzâde Es‘ad Efendi'nin Nasriyye İsimli Eseri (Güncel), ss.
The Work of Shaykh Al-Islam Ebu İshakzade Mehmed Esad Efendi’s Named Nasriyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv572
Özet | Abstract | Tam Metin

Murat Yalman Bülent BAŞARAN, Serdar ERKEN  
Evaluation of Students’ Attitudes towards e-Exams and Use of Technology in Theology Distance Undergraduate Education Programs, ss.
Evaluation of Students’ Attitudes towards e-Exams and Use of Technology in Theology Distance Undergraduate Education Programs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv590
Özet | Abstract | Tam Metin

Ersin Çelik  
HUZUR DERSLERİ MUKARRİRLERİNDEN TOSYALI İSMAİL ZÜHTÜ EFENDİ’NİN TEFSİR METNİNİN İNCELENMESİ, ss.
EXAMINATION OF THE TAFSER TEXT OF İSMAİL ZÜHTÜ EFENDİ FROM TOSYA AMONG THE TEACHERS OF THE LESSONS BEFORE THE SULTANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv550
Özet | Abstract | Tam Metin

Fuat İstemi  
HADİSLERİN BAĞLAMININ TESPİTİNDE İHTİSAR VE TAKTİ’ UYGULAMASININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR, ss.
THE PROBLEMS CAUSED BY IKHTISAR (ABBREVATİON) AND TAKTİ’ (FRAGMENTATİON) METHOD IN DETERMINATION OF THE CONTEXT OF HADITHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv559
Özet | Abstract | Tam Metin

Yasin Ulutaş yok  
Ömer bin Abdülaziz’in Hayatı, Şahsiyeti, Kelami Görüşleri ve Kadere Dair Risalesi, ss.
Ömer b.Abdülaziz's Life,Personality,Ideas of Kelam and Letter Related to Destiny
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv547
Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer DİNÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı: Süleyman GEZER, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu-Bir Zihniyet Tahlili, Ankara Okulu Yay., 2. Baskı, Ankara 2016, 255 s., ss.
Book Rewiew
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv597
Özet | Abstract | Tam Metin

Sema Dinç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SÜLEYMAN ULUDAĞ, İSLÂM VE MUSİKİ, DERGÂH YAYINLARI, İSTANBUL 2015, 348 S, ss.
Book Rewiew
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv602
Özet | Abstract | Tam Metin

Zeynep Sena Kaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ferhat Koca, İslam Düşüncesinde SELEFİLİK – Genel Karakteristiği ve Günümüzdeki Motivasyonları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016, 192 s., ss.
*
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv586
Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri