Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Prof. Dr. Şaban HAKLI

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Muammer CENGİL, Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER, Öğr.Gör. M. İhsan HACIİSMAİLOĞLU

ÇORUM  2016

Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulhamit Sinanoğlu  
İMAM MÂTÜRÎDÎ'NİN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN HÜRRİYETİ SORUNU, ss.249-267
The Views of the Great Turkish Scholar Muhammad Mâtili and Human Liberty

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman GÖKBULUT  
SAFEVÎLER DEVRİNDE ŞİÎLİĞİN YAYILMASINDA TASAVVUFUN ROLÜ: TASAVVUF TARİHİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, ss.269-297
THE ROLE OF SŪFISM ON THE PUBLICATION OF SHI’ISM IN SAFAVID PERIOD: AN ASSESSMENT IN TERMS OF THE HISTORY OF SŪFISM

Özet | Abstract | Tam Metin

Eyüp Nefes Recep GÜN  
Çorum/İskilip’te Çantı Tekniğinde İnşa Edilmiş İki Cami: Sanayi Marangozlar ve Tavukçuhoca Camileri, ss.299-309
Two Mosques Built with Cantı Technique in İskilip in Çorum: Sanayi Marangozlar and Tavukçuhoca Mosques

Özet | Abstract | Tam Metin

Cafer Acar  
SİYER RİVAYETLERİNDE BİR AKTÖR OLARAK İBLİS/ŞEYTAN, ss.311-338
The Devil and Satan As Actors in the Prophetic Biography

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Esat Altıntaş  
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Yaptıkları İşbirlikleri-Nitel Bir Araştırma, ss.339-352
Qualitative Study about Collaboration Used in Values Education by Religious Culture And Ethics Course’s Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin

Avnullah Enes Ateş  
KUR’AN’DA İNSANLARIN YARATILIŞI MESELESİ, ss.353-369
The Creation of People According to The Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Selim Demirci  
SAHİH HADİSLER ARASI TERCİH SEBEPLERİ AÇISINDAN TEŞEHHÜD RİVÂYETLERİ, ss.371-398
TThe Narrations About Al Tashahhud In Terms Of The Preferences Among Sahih (Authentic) Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Zekeriya IŞIK  
MUHİBBAN DERGİSİ’NİN 20. YÜZYIL BAŞLARINDA TARİKATLARI SAVUNMA VE İTİBAR KAZANDIRMA ÇABALARI, ss.399-427
MUHİBBAN MAGAZINE’S EFFORTS TO DEFEND AND PREMIUMIZATE RELIGIOUS ORDERS AT EARLY 20th CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Şükrü Özkan  
DİN KAVRAMINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM: WILFRED CANTWELL SMITH ÖRNEĞİ, ss.429-448
WILFRED CANTWELL SMITH’S REDUCTIONIST VIEW TO RELIGION

Özet | Abstract | Tam Metin

Şevket Pekdemir ----  
HIRSIZLIK VE CİNAYET SUÇLARINDA PARMAK İZİNİN İSPAT DEĞERİ, ss.449-473
The Value Of Fingerprint as Evidence İn Rubbery And Murder Crimes

Özet | Abstract | Tam Metin

Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamıt Shoeır  
الوظائف الدِّلاليَّة لحروف الجرِّ فى القرآن الكريم, ss.475-506
MEANING CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF HURUFUL JAAR USED IN KORAN

Özet | Abstract | Tam Metin

İdris Türk  
MEVLÂNÂ’NIN İLMÎ-MANEVÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA ŞEMS’TEN ÖNCEKİ DÖNEMİN ETKİSİ, ss.507-525
The Effect of the Pre-period of Shams on Mawlana’s Scientific and Spiritual Personality Formation

Özet | Abstract | Tam Metin

Hamide Ulupınar  
ŞEMSEDDÎN SİVÂSÎ’NİN “EMR-İ İLÂHÎ, HÜCCET-İ İLÂHΔ İSİMLİ ESERİ VE ESERİN TAHLİLİ, ss.527-547
Shamsaddīn Sivāsī’s “Amr-i Ilāhī, Hujjat-i Ilāhī” Named Work and Analysis of Work

Özet | Abstract | Tam Metin

Nurullah Yazar  
SELÇUKLU İKTİDAR MÜCADELESİ EKSENİNDE REY ŞEHRİ, ss.549-571
The Political Situation of Rayy in the Period of Great Seljuks

Özet | Abstract | Tam Metin

John Dewey Çeviren: ilhami Çıtır  
Ahlakta Üç Bağımsız Değişken, ss.573-581
Three İndependent Factors in Morals

Özet | Abstract | Tam Metin

Jeff Jordan Çeviren: Abdulkadir Tanış  
Pragmatik Argümanlar ve İnanç, ss.583-601
Pragmatic Arguments and Belief

Özet | Abstract | Tam Metin

Gabriel Said REYNOLDS Çeviren: ERSIN KABAKCI  
ISLAMIN KOKENLERINE YONELIK TARTISMALAR BAGLAMINDA BIRMINGHAM KURANI: FARKLI BIR OKUMA, ss.603-608
VARIANT READINGS: THE BIRMINGHAM QURAN IN THE CONTEXT OF DEBATE ON ISLAMIC ORIGINS

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail Metin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Édition Albin Michel, Paris 1957 ve 1969 (698 sayfa). , ss.609-614
Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Édition Albin Michel, Paris 1957 ve 1969 (698 sayfa).

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri