Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek, Kaşif Hamdi Okur, Ali Öztürk

Editör Yardımcısı


Çorum  2003

Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman AYDINLI  
Mezheplerin Oluşum Sürecinde Mevâlî’nin Rolü, ss.1-26
The Role of Mawâlî in the Process of the Sects’ Formation

Özet | Abstract | Tam Metin

Mesut OKUMUŞ  
Kur’an Yorumunda Çokanlamlı Lafızlara Yaklaşımlar, ss.27-62
Approaches to the Polysemic Words at the Qur’anic Exegesis

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Mahfuz SÖYLEMEZ  
Hz.Osman Dönemindeki Ekonomik Krizin Garnizon Kentlere Etkisi – Kufe Örneği -, ss.63-86
The Effect of The Economıc Crısıs of Hz. Uthman Era on The Garrıson Cıtıes – The Example of Kûfa

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Öztürk  
Dinî-Tasavvufî Edebiyatımızda Dolapnâme Türü ve Ahmed Hayâlî’nin “Tolabnâme” İsimli Kasîdesi, ss.87-101
The Type of Dolapnâma in our Religious and Sufī Literature and The poem of ‘Dolapnâma’ of Ahmad Khayâlî

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan Yücel BAŞDEMİR  
Thomas Aquinas’ta Tanrı Tasavvuru, ss.103-122
Thomas Aquinas’ Concept of God

Özet | Abstract | Tam Metin

Michael SCHWARZ Çeviren: Muhit MERT  
Hasan Basrî’nin Kader Risalesi Üzerine Bir İnceleme, ss.123-141
The Letter of al-Hasan al-Basrî

Özet | Abstract | Tam Metin

Arthur F. BUEHLER Çeviren: Halil İbrahim ŞİMŞEK  
Nakşbendiyye - Müceddidiyye ve Hindistan’da Yayılışı, ss.143-164
The Naqshbandîyah-Mujaddidîyah and its Rise to Prominence in India

Özet | Abstract | Tam Metin

Faruk OMAR Çeviren: Mehmet ÜMİT  
Me’mun’dan Önce Abbasîler ve Mu’tezilîler Arasındaki İlişkiler, ss.165-174
The Relation Between The Mu’tazilities and The Abbasids Before al-Ma’mun

Özet | Abstract | Tam Metin

M. J. L. YOUNG Çeviren: Süleyman GEZER  
Kur’ân’da Kötülük İlkesinin Ele Alınışı, ss.175-182
The Treatment of the Principle of Evil in the Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri