Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


27 SayıEditör
Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Selim TÜRCAN, Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER

Çorum  2015

Kapak  | İçindekiler  | EditördenSüleyman Gezer  
Lokman Sûresinin 34. Âyeti Çerçevesinde Tefsirde Bir Mahiyet Sorgulaması, ss.5-21
An Investigation of Nature in Tafsir within the frame of the verse 34 in the Surah al-Luqman

Özet | Abstract | Tam Metin

Cahid KARA  
İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Bir Kültür Merkezi: Cüreş, ss.23-49
A Civilization Center in the Pre-Islamic Era: Jurash

Özet | Abstract | Tam Metin

Harun BEKİROĞLU  
Mantığın Bir Tefsir Yöntemi Olarak Kullanılması: Muhammed Hâdimî’nin Enfâl Sûresinin 23. Âyetini Tefsiri, ss.
The Use of Logic as a Tafseer Method: Comment of Muhammad Hadimi on 23rd Verse of Surah al-Anfal

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KAYA  
Tefsir Ekolleri Perspektifinden Kur’an’ın Çok Boyutlu Yorumu: Besmele Örneği, ss.83-116
Multidimensional Commentary of Quran From the Perspective of Interpretation Schools: The Basmala Sample

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Fatih TURAN  
Bey’ bi’l-Vefa ve Bey’u’l-îne ile Mukayeseli Olarak Günümüz Repo İşlemlerinin Fıkhî Boyutu, ss.117-146
Figh Size of Todays Repo Transactions as Comparison with the Bey’ bi’l-vefa and Bey’u’l-îne

Özet | Abstract | Tam Metin

Selahattin ÖZ  
İbnü’l-Cezerî’nin Mukaddimesi’nin Mehmet Emin Tokadî’ye ait Manzum Tercümesi ve Değerlendirilmesi, ss.147-181
The Poetic Translation of Ibn al-Jazari’s Muqaddima by Mehmet Emin Tokâdî and its Evaluation

Özet | Abstract | Tam Metin

Funda ACAR  
Osmanlıda Padişah Oğulları ve Kızlarının Eşitlendiği Alan: Teşrifat, ss.183-202
The field where the padishah’s sons and daughters are equalızed in Ottoman Empire: Protocol

Özet | Abstract | Tam Metin

Qays Abdullah MUHAMMED  
الأسرار الدلالية في قَولهِ تَعالى: (تَبْغُونَهَا عِوَجًا) وإشارتها على تَنوُّع أساليبِ الكيدِ للإسلامِ, ss.203-222
Interpretation of the term {تَبْغُونَهَا عِوَجًا} in the context of the terms of el‐Bağy and el‐Ivec and its messages on complots of enemies of Islam

Özet | Abstract | Tam Metin

Faruk Sancar  
Ehl-i Hadis’in Kelamî Akılcılığa Bakışı: İbn Teymiyye’nin Râzî’ye Yönelik Metodik Eleştirileri Üzerinden Bir Okuma, ss.223-244
Approach of the Ahl-i Hadith to Theological Rationalism: A Reading over Ibn Taymiyya’s Methodical Criticism against Râzî

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil İbrahim ŞİMŞEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, editör: Semih Ceyhan, ss.245-250


Özet | Abstract | Tam Metin

Ferhat Koca  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Fırat, Torosların Ehmeti, ss.251-256


Özet | Abstract | Tam Metin

Tamer YILDIRIM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Noam Chomsky, Occupy/İşgal Et: Sınıf Savaşı, İsyan ve Baskı Üzerine Düşünceler (Occupy: Reflections on Class War, Rebellion and Repression), ss.257-261


Özet | Abstract | Tam Metin

Aslıhan ÖZLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Alastair Hannay, Kierkegaard, ss.262-266


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri