Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


26 SayıEditör
Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Sefer YAVUZ

Çorum  2014

Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbahim KUTLUAY  
Küleynî’nin el-Kâfî Adlı Eserinde Hz. Ali'yle İlgili Bazı Rivayetlerin Tenkit ve Değerlendirilmesi, ss.5-42
The Criticism and Evaluation of Some Hadiths on Ali b. Abī Tālib in Kuleyni’s al-Kāfī
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv110
Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan MEYDAN Recep KAYMAKCAN, Hasan MEYDAN, Adnan TELLİ, Kübra CEVHERLİ  
İlahiyat Lisans Tamamlama Programının (İLİTAM) Verimliliği Üzerine Olgusal Bir Araştırma, ss.43-62
An Empirical Research on Efficiency of Bachelor’s Degree Completion Program in Theology (ILITAM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv121
Özet | Abstract | Tam Metin

Veysel AKKAYA  
Sûfîlerin “…Gözümün Nûru Namazda Kılındı.” Hadisindeki “Kurretu Ayn”a Bakışı, ss.63-82
Sufi’s comments on the term of “kurretu ayn” in that hadith “…It was pointed out as pray the light of my eyes”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv139
Özet | Abstract | Tam Metin

Salih KESGİN  
“(Hastalıkta) Bulaşıcılık Yoktur” Hadisinin İsnad ve Metin Açısından Tahlili, ss.83-120
The Isnad and Matn Analysis of “There is no contagion…” Hadith Narration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv260
Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman AYDIN  
Kur'an ve Sünnet Işığında Firavun'un İmânı Meselesi, ss.121-148
Pharaoh’s Belief in the Light of Qur’an and Sunnah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv151
Özet | Abstract | Tam Metin

Ferhat Koca  
Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’nin (1858-1920) Fıkıh Usulüne Dair Bir Risalesi: Hakikat ve Mecaz, ss.149-175
A Lecture of Sheikh al-Islam Musa Kazım Efendi (1858-1920) about Islamic Jurisprudence (Usûl al-fiqh): Reality (al-haqiqa) and Methapor (al-majaz)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv149
Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet Yasin KÜÇÜKTİRYAKİ  
Osmanlı Devletinde Tanzimat Sonrası Aile Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi, ss.177-201
Regulations in Family Law after the Tanzimat Period of the Ottoman Empire and 1917 Decree of Family Law (Hukuk-ı Aile Kararnamesi)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv158
Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer DİNÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, ss.203-207

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv371
Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail METİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Maxime Rodinson, Mahomet, ss.215-219

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv374
Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri