Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2013

Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Cahid HAKSEVER  
“Ruhbanlık” Kavramındaki Anlam Kayması ve Tasavvufla İlişkilendirilmesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, ss.5-30
The Semantic Shift of “Ascetism” and Some Considerations on the Association of this Term with Sufism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv50
Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail DEMİREZEN  
Küreselleşen Dünyada Ahlak Tasavvuru, ss.31-41
Moral Imagination in the Globalized World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv54
Özet | Abstract | Tam Metin

Sefer YAVUZ  
Sosyal Sermaye ve Din: Sosyal Sermayenin Grup İçi İşbirliği ve Eşgüdüme Etkisi Üzerine, ss.43-76
Social Capital and Religion: On the Effects of Social Capital in Intra-Group Cooperation and Coordination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv55
Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ÖZTÜRK  
Kaderî Olmakla İtham Edilen Hadis Râvîleri, ss.77-112
Hadith Narratiors Accused by being The Followers of Fatalism (Qadariyya)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv56
Özet | Abstract | Tam Metin

Resul ÇATALBAŞ  
Avrupa’nın İlk Evanjelikleri: Moravyalılar, ss.113-126
Europe’s First Evangelicals: Moravians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv57
Özet | Abstract | Tam Metin

Harun BEKİROĞLU  
Bir Felsefî Tefsir Örneği Olarak Muhammed Hâdimî’nin İbn Sina’ya Ait İhlâs Sûresi Tefsirine Haşiyesi, ss.127-154
Ebu Said Muhammed Hadimi’s Work which is named Epistle on Ibn Sina’s Commentary of al-Ikhlas Sura as a Philosophical Commentary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv53
Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa Koç  
Dinsel Yönelim ile Yaşamı Sürdürme Nedenleri İlişkisi: İngiltereli Müslüman-Türk Diasporası Üzerine Bir Saha Çalışması , ss.155-181
The Relationship between Religious Orientation and the Reasons for Living: A Field Study on British Turkish Muslim Diaspora
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv58
Özet | Abstract | Tam Metin

Hikmet KOÇYİĞİT  
Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi, ss.183-201
The Commentary of Quran Accordıng to the Order of Nuzûl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv59
Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ŞENGÜN  
Anne-Baba Tutumuna Göre Lise Öğrencilerinin Ahlâki Olgunluk Düzeyleri, ss.203-215
The Attitudes of Parents Affecting Moral Maturity Levels of High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv60
Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl, Phoenix Yayıne-vi, Ankara 2007, ss.217-224

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv61
Özet | Abstract | Tam Metin

Selahattin ÖZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Abdülmecid Abdüsselam el-Muhtesib, İtticâhâtü’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, Mektebetü'n-Nehdati'l-İslâmiyye, Amman 1982, ss.225-231

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv62
Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Karagöz, Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri, Araştırma Yayınları, Ankara 2012, ss.232-235

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv63
Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Uluslararası Gaziantepli Bedruddîn el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, ss.237-240

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv65
Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri