Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Halil İbrahim ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Hasan Yücel BAŞDEMİR, Sefer YAVUZ

Ankara  2012

Kapak  | İçindekiler  | EditördenKadir GÜRLER  
Zayıf Hadisle Amel Edilip Edilmeyeceği Tartışmaları Arasında Bir Çözüm Yolu: Telakkî Bi’l-Kabûl, ss.5-28
A Solution to the problem of whetter weak hadith is permissible to act or not: Telakki bi’l-kabul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv3
Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet Cahid HAKSEVER  
Çankırı’da Mevlevîler ve Mesnevîhanlar , ss.29-46
Mavlawis and Masnawikhans in Cankiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv4
Özet | Abstract | Tam Metin

Emir KUŞCU  
Rudolf Bultmann’ın Teolojisini Çözmek - Belirsizlikler ve Kökenler -, ss.47-74
Unlocking Theology of Rudolf Bultmann Ambiguities and Origins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv32
Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin GÜNEŞ  
Kutsal Değerlerin Siyasete Alet Edilmesi Bağlamında Abdullah b. Ali İsyanı, ss.75-104
Abdullah b. Ali’s rebellion in the context of the sacred values to be a tool in politics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv33
Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf ŞEN  
İslâm Hukukunda Arabuluculuk, ss.105-135
Mediation in Islamic Jurisprudence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv34
Özet | Abstract | Tam Metin

Tamer YILDIRIM  
Condercet'nin Dini Gelişim Sürecini Tahlili, ss.137-157
Condorcet’s analysis of the development process of religion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv35
Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKYÜZ  
“Âlimler Peygamberlerin Varisleridir” Hadisinin İsnad Açısından Tenkid ve Tahlili, ss.159-190
Critacal review and analysis of the hadith “the scholars are the heirs of prophets” in terms of isnad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv36
Özet | Abstract | Tam Metin

Celal BÜYÜK  
Wilfred Cantwell Smith’de Dini Araştırmaların Objektifliği Problemi, ss.191-209
Problem of objectivity of religious studies on Wilfred Cantwell Smith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv37
Özet | Abstract | Tam Metin

Kaşif Hamdi OKUR  
Serahsî’nin Referans Kaynağı Olarak Kur’ân’a Bakışı ve İbadet Dili Anlayışı, ss.211-227
Serahsi’s approach to Quran as source of reference and his understanding of worship language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv38
Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar KURT  
Kur’ân’ın Korunmasında Hâfızlık Müessesesi, ss.229-251
The Institution of memorizing of the whole Quran in the protecting of the Quran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv39
Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman GÖKBULUT  
Oğlan Şeyh İbrahim Efendi ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, ss.253-280
Oglan Sheikh Ibrahim Efendi and some mystical views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv41
Özet | Abstract | Tam Metin

Syed Anwar HUSAIN Çeviren: Sefer YAVUZ  
Max Weber’in İslam Sosyolojisine Bir Eleştiri, ss.281-288
Max Weber's sociology of Islam a critique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv40
Özet | Abstract | Tam Metin

Tamer YILDIRIM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Warren S. Goldstein (editor), Marx, Critical Theory and Religion: A Critique of Rational Choice, 2nd edit.: Haymarket Books, Chicago, 2009, s. IX+407., ss.289-295

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv42
Özet | Abstract | Tam Metin

Harun BEKİROĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Harun Öğmüş, Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri : (II/VIII. Asır Çerçevesinde), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yay., İstanbul 2010, 316 s., ss.296-300

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv43
Özet | Abstract | Tam Metin

Fatma PEHLİVAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Beyân Yayınları, İstanbul 2012, c. 1-5., ss.301-307

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14395/jdiv44
Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri