Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2011

Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan KURT  
Şia’da Hulûl Anlayışının Etkileri, ss.5-28
The Effects of the Idea of Incarnation (al-Hulul) in Shiah

Özet | Abstract | Tam Metin

Aygün AKYOL  
İbn Haldun’un İlim Anlayışında Felsefe ve Tarih Tasavvuru, ss.29-59
The Idea of Philosophy and History in Ibn Khaldun’s Conception of Science
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup Çoştu  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Uygulanan Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Üzerine Boylamsal Bir Araştırma, ss.61-80
A Longitudinal Research on Compulsory English Preparatory Program in Divinity Faculty of Ondokuz Mayis University
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BUDAK  
Süheyl b. Ebî Sâlih Nüshası’ndaki Rivâyetlerin Daha Sonraki Hadis Edebiyatına İntikali, ss.81-116
Transmission of The Narrations in Suhayl Ibn Abi Salih’s Study to Later Works of Hadith
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Naci Kula  
The Principles of Relationship Between Human and the Environment in the Quran, ss.117-137
Kur’an’da İnsan ve Çevre İlişkisinin Prensipleri
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Nevzat AYDIN  
Hadisin Tespit ve Tenkidinde “Ma’rûf/Meşhur Sünnet”in Metodolojik Değeri ve İşlevi , ss.139-170
The Methodological Value and the Function of “Ma'ruf/ Mashur Sunnah” in Determination and Critique of Hadith
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail HANOĞLU  
Kitâbu’l-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme Bağlamında Fahruddîn er-Râzî ve İslam Felsefesi, ss.171-192
Fakhr al-Dîn al-Râzî and his Islamic Philosophy in the Context of his Book Entitled as Kitâbu’l-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Halil BALTACI  
Necmeddîn Dâye’nin Bahru’l-hakāik Adlı Tefsirinde İbâdetlere Dâir Bazı İşârî Yorumlar, ss.193-210
Some Symbolic Interpretations About Worships in Najm al-Din Daya's Tafsir Entitled as Bahr al-Haqaiq
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Nurullah YAZAR  
Melikşah’ın Ölümünden Sonra Terken Hatun’un Oğlu Mahmud’u Sultan Yapma Çabaları , ss.211-219
After Malikšāh's Death Terken Khatun’s Efforts to Enthrone Her Son Mahmud
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Zekeriya IŞIK  
Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde İngiltere’nin Rolü (1789–1876), ss.221-239
Britain’s Role in the Modernisation of the Ottomans (Between 1789 and 1876)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet Yasin KÜÇÜKTİRYAKİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Halil İbrahim Bulut, Şiî-Sünnî Polemiğinde Ebû Talib ve Dinî Konumu, Araştırma Yayınları, Ankara 2011, 269 s., ss.241-243


Özet | Abstract | Tam Metin

Nurten ALTINTOP  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî ‘ye Göre İbadetlerin Manevi Yorumları, İnsan Yayınları, İstanbul 2011, 388 s. , ss.244-248

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Fatih Mehmet YILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kadir Gürler, Türk Modernleşmesi Sürecinde İktidar ve Din, Sarkaç Yayınları, Ankara 2010, 406 s. , ss.249-252

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri