Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Muhit Mert

Editör Yardımcısı


Çorum  2002

Kapak  | İçindekiler  | EditördenNadim MACİT  
The Methodology of Muslim Theologians in Understanding The Qur’an, ss.1-19


Özet | Abstract | Tam Metin

Salim ÖĞÜT  
Şatıbi’ye Göre Mesalih-i Mürsele ile Bid’at Arasındaki Farklar, ss.21-46
Differences between the masalih-i mursala and bid’at according to Şatıbi

Özet | Abstract | Tam Metin

Mevlüt UYANIK  
Osmanlı Düşünce Tarihinde Parlamenter Sistem Arayışları: İslamiyet’in Belirleyiciliği Üzerine Değerlendirmeler, ss.47-60
Searching Parliamentary System in The Hıstory of Ottoman Thought: An Essay on The Islamic Impact

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ERTÜRK  
Şiddet İçerikli Bazı Rivâyetlerin Tahlîli ve Tenkîdi, ss.71-99


Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmut Kavaklıoğlu  
Nebevî Sünnet’te Bilginin (İlim), Fikir - Söz ve Eylemden Önceliği Üzerine, ss.101-125


Özet | Abstract | Tam Metin

Osman AYDINLI  
İlk Mu'tezile'nin Özgür İrade Söylemi: Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı, ss.127-146


Özet | Abstract | Tam Metin

M. Mahfuz SÖYLEMEZ  
Vâsıt Kentinin Kuruluşu ve İlk Sakinleri Üzerine, ss.147-172


Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi, ss.173-194


Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban Haklı  
Kötülük Problemi, Yaklaşımlar ve Eleştiriler, ss.195-211


Özet | Abstract | Tam Metin

Halil İbrahim ŞİMŞEK  
Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme, ss.213-227


Özet | Abstract | Tam Metin

Ferit USLU  
Hegel’in Mantık Öğretisi - Hegel Mantığının Metafiziksel Temelleri Üzerine Bir İnceleme, ss.229-252


Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman Gezer  
Kur’an’daki Belirsiz Anlatımlar/Mübhemât Sözlü Dil Bağlamında Bir Yaklaşım, ss.253-264


Özet | Abstract | Tam Metin

Yüksel MACİT  
Yiyecek-İçeceklerde Haram-Helalliğin Kriteri ve Bu Konuda Arap Kültürünün Etkisi, ss.265-271


Özet | Abstract | Tam Metin

Seyyid Süleyman en-NEDVİ Çeviren: Mahmut KAVAKLIOĞLLU  
Sünnet’i Anlamaya Çalışmak ve Sünnet’e Olan İhtiyaç: Tahkkîku Ma‘ne’s-Sünne ve beyânu’l-Hâceti İleyha, ss.273-293


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Fuad SEZGİN Çeviren: Dursun HAZER  
İslâm Medeniyetinin Donuklaşmasının Sebepleri Meselesi, ss.295-303


Özet | Abstract | Tam Metin

John HICK Çeviren: Ferit USLU  
Kanıta Dayanmayan Rasyonel Teist İnanç, ss.305-324


Özet | Abstract | Tam Metin

Wilferd MADELUNG Çeviren: Mehmet ÜMİT  
Kasım b. İbrahim ve Hıristiyan Teolojisi, ss.325-334


Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail K. POONAWALA Çeviren: Süleyman GEZER  
Muhammed İzzet Derveze’nin Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur’an, ss.335-352


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri