Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2011

Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerit USLU  
Bilimselliğin Kriteri ve Sınırları Problemi - Bilim, Bilim Olmayan ve Sahte Bilim, ss.5-35
The Criteria of Science and Problem of Demarcation - Science, Non-Science and Pseudo-Science -

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BUDAK  
Haberî Sıfatlara Dair Rivayetlerin Te’vîl Yoluyla Çözümü Bağlamında Râzî’nin Esâsu’t-Takdîs Adlı Eseri, ss.37-77
Razi’s Book Entitled as al-Asas al-Takdith in the Case of Resolving Narrations of Reported Attributes by Ta’wil Method

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail HANOĞLU  
Fahruddîn er-Râzî ve Necmüddîn el-Kazvînî’nin Zihnî Varlığa ve Bilginin Tabiatına Yaklaşımları , ss.79-91
The Approaches of Fakhr al-Dîn al-Râzî and Najm al-Dîn al-Qazwînî to Men-tal Existence and to the Nature of Knowledge

Özet | Abstract | Tam Metin

Bülent AKOT  
Tasavvufî Terbiyede Rüyânın Değeri, ss.93-113
The Value of Dream in Sûfî Training

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan OCAK  
Farabi Felsefesinde Bazı İlahi Sıfatların Hürriyet Problemi Açısından Analizi, ss.115-145
An Analysis on al-Farabi’s Conception of Some Divine Attributes from the Viewpoint of Human Freedom Problem

Özet | Abstract | Tam Metin

Halide ARSLAN  
Hz. Muhammed’e Saygısızlık Girişimleri Karşısında Son Osmanlı Yönetimi, ss.147-170
The Last Eras of Ottoman Government against the Disrespectful Attempts to Prophet Muhammad

Özet | Abstract | Tam Metin

Selçuk ERİNCİK  
Michael Sandel’in Yükümsüz Ben Eleştirileri ve Deontolojik Liberal Adaletin Sınırları , ss.171-191
Michael Sandel’s Criticisms of The Unencumbered Self and The Limits of Deontological Liberal Justice

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa KARA  
Kur’ân’da Zann Kavramı, ss.193-220
The Notion of Surmise in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Nurullah YAZAR  
Kirman Meliki Kavurd Bey’in Büyük Selçuklu Tahtını Ele Geçirme Teşebbüsleri, ss.221-237
Kirman Ruler Kavurd’s Attempts for Capturing Great Seljuk Throne

Özet | Abstract | Tam Metin

Tamer YILDIRIM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Milena Doytcheva, Çokkültürlülük, İletişim Yayınları, çeviren: Tuba Akıncılar Onmuş, İstanbul 2009, 141 s., ss.239-243


Özet | Abstract | Tam Metin

Muharrem Samet BİLGİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim Sarıçam, Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2011, 512 s., ss.244-247


Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer DİNÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gökhan Atmaca, Hz. Ömer’in Kur’an Anlayışı ve Tefsir İlmine Katkıları, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011, 430 s., ss.248-251


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri