Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2010

Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ÜNSAL  
Hukukun Temeli ile İlgili Yaklaşımlar, ss.5-23
Approaches to the Basis of Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmut Kavaklıoğlu  
Nazik Olmayan Bazı Söz ve Davranışlar Karşısında Hz. Peygamber, ss.25-60
The Reaction of the Prophet Muhammad to the Impolite Behaviors and Words

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmut Kavaklıoğlu  
Hz. Peygamber’e Yönelik Nezaketsizliklere Karşı Sahâbe-i Kiramın Tepki-leri, ss.61-82
The Reactions of the Companions against the Impolite Behaviors towards the Prophet Muhammad

Özet | Abstract | Tam Metin

Selim TÜRCAN  
Hidayet ve Dalâleti Allah’a Nispet Eden Âyetler Nüzul Döneminde Nasıl Algılanıyordu?, ss.83-97
How were the Qur’ānic Verses Attributing the Human Act of Following the Straight Path and Going Astray to Allah Understood in the Period of the Revelation of the Qur’an?

Özet | Abstract | Tam Metin

Selim TÜRCAN  
Özgün Bir Nakil Biçimi Olarak Vücûh Ve Nezâir Edebiyatı, ss.99-124
The al-Wujūh wa al-Nazāir Literature as a Genuine Form of Narration

Özet | Abstract | Tam Metin

Aygün AKYOL  
Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Meâd Meselesi, ss.125-141
A Comparison of the Eschatologies of Fārabī and Ibn Sīnā

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulmecit İSLAMOĞLU  
Mısır Üniversitelerinde Türkoloji Çalışmaları, ss.143-171
Turkish Studies in Egyptian Universities

Özet | Abstract | Tam Metin

Celal BÜYÜK  
Wilfred Cantwell Smith’in Vahiy Anlayışı, ss.173-183
Wilfred Cantwell Smith’s Conception of Revelation

Özet | Abstract | Tam Metin

Kenan MERMER  
17. Yüzyılın Genel Siyasî ve Edebî Manzarasında Bir Şeyh, Vaiz ve Şair Olarak Mustafa Manevî, ss.185-198
Mustafā Manawī as a Shaykh, a Preacher and a Poet in the General Political and Literal Landscape of the Seventeenth Century

Özet | Abstract | Tam Metin

Leslie J. FRANCIS Çeviren: Muammer CENGİL  
Deneysel Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme , ss.199-211


Özet | Abstract | Tam Metin

Robert JACKSON Çeviren: Halise Kader ZENGİN  
Din Eğitiminde Uluslararası Eğilim ve Yerel Uygulamalar: İngiltere ve Hamburg’taki Gelişmeler , ss.213-228


Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup Çoştu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anna Triandafyllidou (edit.), Muslims in 21st Century Europe: Structural and Cultural Perspectives, Routledge 2010, X+224 s. , ss.229-233


Özet | Abstract | Tam Metin

Davut ŞAHİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim b. Hasen, et-Tefsiru’l-Me’sûr an Umer b. el-Hattâb, ed-Dâru’l-Arabiyye li’l-Kitab, Beyrut 1994, 880 s., ss.234-240


Özet | Abstract | Tam Metin

Ubeydullah SEZİKLİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Murat Aydemir, Turkish Music Makam Guide, Düzenleme ve İngilizce çeviri: Erman Dirikcan, Pan Yay., İstanbul 2010, 216 s., ss.241-243


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri