Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2010

Kapak  | İçindekiler  | EditördenMesut OKUMUŞ  
Kur’ân İmlâsının Gelişim Süreci Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, ss.5-37
Some Notes and Reflections on the Orthography of the Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan Yücel BAŞDEMİR  
Gerekçelendirme, Epistemik Seviyeler ve Kesin Bilgi: Farabî ve Chisholm Karşılaştırması, ss.39-65
Justification, Epistemological Levels and Certain Knowledge: A Compara-tive Study of al-Fārābī and Chisholm

Özet | Abstract | Tam Metin

Selim TÜRCAN  
Kur’ân’ın İfade Kalıpları Nüzul Kronolojisini Aydınlatabilir mi? Müzzemmil Sûresi Örneğinde Bir Yöntem Denemesi, ss.67-100
Can the Qur’ānic Patterns of Expression Shed Light on the Chronological Order of the Verses? A Methodological Attempt in the Context of the Sūrah al-Muzzammil

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet ÜMİT  
Mihne Sürecinde Hanefîler, ss.101-130
The Hanafites in the Mihna Period

Özet | Abstract | Tam Metin

Murat SULA  
Arap Dilinde Lâ-siyye-mâ ve Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendinin Âle-tu’l-Himâ fî Kelimeti lâ-Siyye-mâ İsimli Risâlesi, ss.131-170
Lā-siyya-mā in the Arabic Language and Mīrzāzādah Mehmed Sālim Efendī’s Treatise Ālāt al-himā fī kalimati lā-siyya-mā

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa KARAGÖZ  
el-İksîr fî Kavâidi’t-Tefsîr Örneğinde ‘Tefsir Usulü’ Yazımına Bir Katkı, ss.171-200
A Contribution to the Literature of the Methodology of the Qur’ānic Exege-sis in the Example of al-Iksīr fī Qawā‘id al-Tafsīr

Özet | Abstract | Tam Metin

Nevin REDA Çeviren: Mustafa ŞENTÜRK  
Kur’ân’ın Tâlût’u ve Antik Yahûdî Krallığının Yükselişi: Metinlerarası Bir Okuma , ss.201-222


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed b. Abdilkerîm eş-ŞEHRİSTÂNÎ Çeviren: Selim TÜRCAN  
Umûm, Husûs, Muhkem, Müteşâbih, Nâsih ve Mensûh Hakkında , ss.223-228


Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup Çoştu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sophie Gilliat-Ray, Muslims in Britain: An Introduction, Cambridge Univer-sity Press, 2010, xvii+316 s., ss.229-231


Özet | Abstract | Tam Metin

Ramazan KARAMAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osman Çetin, Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Düşünce Yayınları, İstanbul 2009, 345 s. , ss.232-234


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri