Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2009

Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin KARAMAN  
Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyasında Mevlânâ, ss.5-28
Mevlana in The Thought of Nurettin Topcu

Özet | Abstract | Tam Metin

Selim TÜRCAN  
Kur’ân’ı Anlamada Yöntem Tartışmalarının Tefsir Tarihçiliği Perspektifinden Değeri Üzerine, ss.29-49
About Value of the Discussions on Method of the Understanding of the Qur’an in the Perspective of Tafseer Historianship

Özet | Abstract | Tam Metin

Sefer YAVUZ  
Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki (Çorum Örneği), ss.51-75
The Relationship Between the Religious Tendencies and Working Attitudes of the Indurstrial Workers (Example of Çorum City)

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup Çoştu  
Londra’da Türklere Ait Dini Organizasyonlar, ss.77-100
Turkish Religious Organizations in London

Özet | Abstract | Tam Metin

Zişan TÜRCAN  
Hadis Şerhçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi, ss.101-133
The Birth and Rise of Hadith Interpretativeness

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali ARSLAN  
Hadis Kaynaklarındaki Tarihe/Vâkıaya Aykırı Rivayetlerin Değerlendirilmesi, ss.135-158
Evaluation of Accounts Contrary to Historical Facts in the Hadith Sources

Özet | Abstract | Tam Metin

Franklin D. LEWIS Çeviren: Osman Nuri KÜÇÜK  
Seyyid Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî, ss.159-176


Özet | Abstract | Tam Metin

Mesut OKUMUŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhammed Abid el-Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-hakîm: et-Tefsîru’l-vâdıh hasebe tertîbi’n-nüzul, Merkezu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, (c. 1-3), Beyrut 2008-2009., ss.177-182


Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan Yücel BAŞDEMİR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Salim Öğüt, Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet, Hititkitap Yay., Ankara 2009, 144 s., ss.183-184


Özet | Abstract | Tam Metin

Elif KARA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: J. William Worden, Grief Counseling And Grief Therapy: A Handbook For The Mental Health Practitioner, 4. Bs., Springer Publishing Company, 2008, 314s., ss.185-188


Özet | Abstract | Tam Metin

İclal ARSLAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dursun Hazer, Hz. Peygamber (sav)’in Şairleri, Hititkitap Yayınevi, Ankara 2008, 288 s., ss.189-190


Özet | Abstract | Tam Metin

Fatma BENGİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bekir Zakir Çoban, Geçmişten Günümüze Papalık, İnsan Yayınları, İstanbul 2009, 423 s., ss.191-192


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri