Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir, Sefer Yavuz

Ankara  2009

Kapak  | İçindekiler  | EditördenKaşif Hamdi OKUR  
İslam Hukuku’nda Boşama Yemini (Talâka Yemin) Meselesi, ss.5-30
Oath of Divorce Issue in Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmut Kavaklıoğlu  
Kendisine Yönelik Hatalı Yorumlar Karşısında Hz. Peygamber, ss.31-58
The Prophet Muhammadʹs demeanor in the face of Incorrect Comments to him

Özet | Abstract | Tam Metin

Tahir ULUÇ Reza AKBARİ  
Günümüz İran’ında Felsefî Hayata Genel Bir Bakış, ss.59-75
An Overview of the Philosophical Life in Contemporary Iran

Özet | Abstract | Tam Metin

Muammer CENGİL  
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, ss.77-102
The Survey on Self‐esteem of Students of Divinity Faculty of Hitit University according to Some Variable

Özet | Abstract | Tam Metin

Aytekin Özel  
Mantığı Geleneksel Kelama Uygulamak: Şehristânî’nin Kitâbü’l‐Musâraati’l Felâsife Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma, ss.103-117
Applying Logic to Traditional al‐Kalam: A Study on al‐Shahrastani’s Work Entitled Kitab al‐ Musara‘a al‐Falasifa

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup Çoştu  
Dine Normatif ve Popüler Yaklaşım: “Bir Dini Yönelim Ölçeği Denemesi, ss.119-139
Approach to Religion by the Normative and Popular: “A Test on the Religious Orientation Scale

Özet | Abstract | Tam Metin

Ammar FRAYHAT Amjad ABDULAZIZ, Mohammad THALGI  
Ürdün’deki Şer’î Liselerin Birinci Sınıflarında Okutulan Akaid Ders Kitabının Kapsadığı Değerler, ss.141-156
Values Analysis of the Faith Lesson Textbook of the First secondary Grade in Jordan

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman Turan  
Kadınların Hıristiyan Misyon Tarihindeki Yeri, ss.157-177
The Place of Women in the History of Christian Missions

Özet | Abstract | Tam Metin

Şihâbuddîn Ebû’l-Abbâs Ahmed b. İdrîs el-Mâlikî el-KARAFÎ Çeviren: Kadir GÜRLER  
Fetvâ, Kazâ ve İmâmet Üçgeninde Hz. Peygamber’in Tasarrufları, ss.179-188


Özet | Abstract | Tam Metin

Musa YILDIZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Külliyâtı, H Yayınları, (c. 1-6). İstanbul 2009, ss.189-191


Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman Turan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Roger P. SCHROEDER, What is the Mission of the Church? A Guide for Catholics, Orbis Books, Maryknoll 2008, XIII+159 s., ss.192-195


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri