Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Hasan Yücel Başdemir

Ankara  2008

Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz BATUK  
Kıyameti Beklerken: Hıristiyanlık’ta Kıyamet Beklentileri ve Rus Ortodoks Kilisesindeki Yansımaları, ss.7-60
To Await Doomsday: Expectations of Doomsday in the Christianity and Reflections in the Russian Orthodox Church

Özet | Abstract | Tam Metin

Cengiz BATUK  
Apokaliptik Tarihçe Denemesi, ss.37-60
Essay of Apocalyptic Chronology

Özet | Abstract | Tam Metin

Ramazan KARAMAN  
Bir İslam İlimleri Klasiği Olarak eş-Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal’i Üzerine Düşünceler, ss.61-74
Some Thoughts on Al-Sahristani’s Work “Al-Milal va’n-Nihal” is Defined as a Classical of Islam

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan DAM  
Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü, ss.75-99
The Family Factor on the Student’s Success of School

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer BAŞKAN  
Çevirinin Temel Nitelikleri Bağlamında Kur’an Çevirisinde Yöntem Sorunu Üzerine, ss.101-115
On The Problem of Methodology in The Qur’an Translations in The Context of The Fundemantal Characteritics of Translation

Özet | Abstract | Tam Metin

Sefer YAVUZ  
Çalışma Tutumu Ölçeği ve Geçerlik-Güvenirlik Analizleri, ss.117-127
Working Attitude Scale and Validity-Reliability Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin

Vahit GÖKTAŞ  
Kelâbâzî’nin et-Ta’arruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf Adlı Eserinin Şerhleri ve Şârihleri, ss.129-146
Commentaries and Commentators of The Work Titled al-Ta’arruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf of Kalâbâzî

Özet | Abstract | Tam Metin

Aytekin Özel  
Organon ve Mantık, ss.147-160
Organon and Logic

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil İbrahim ŞİMŞEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap Yayınevi, Ankara 2008, 384 s., ss.175-176


Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan Yücel BAŞDEMİR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Süleyman Gezer, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kur’an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008, 319 s., ss.177-180


Özet | Abstract | Tam Metin

Aytekin Özel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anthony SPECA, Hypothetical Syllogistic and Stoic Logic, Koninklijke Brill NV, Leiden/The Netherlands, 2001, 143 s., ss.181-183


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet AYDINKAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hasan Tuluk, Türk Süsleme Sanatları İçinde Metal Sanatı, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 2008, 270 s., ss.184-187


Özet | Abstract | Tam Metin

Zübeyde ŞEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev.: Mehmet Yazgan, 5. Baskı, Beyan Yayınları, (1-2 c.), İstanbul 2008, ss.188-190


Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan Yücel BAŞDEMİR  
Medeniyetler İttifakı: Dinler ve Kültürler Arası Diyalog, ss.191-195


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri