Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı


Ankara  2008

Kapak  | İçindekiler  | EditördenCemil HAKYEMEZ  
Şiî İmâmiyye Fıkhının Teşekkül Süreci ve İmamet, ss.7-36
The Formation Process of Fiqh Concerning the Shi’ite Imâmiyyah and the Imamate

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet EVKURAN  
Osmanlı Bürokrasisinde Yüksek Siyaset-Ulemâ İlişkileri:Molla Lütfi Örneğinde Bir Değerlendirme, ss.37-60
High Politics-Oulama (Religious Functionary) Relations in Ottoman Bureaucracy

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet Cahid HAKSEVER  
Çorum’da Nakşbendîliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri, ss.61-82
The Historical Process of Naqshbandiyyah in Corum and its Representatives

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali ÇOLAK  
En Son Vefat Eden Sahâbî Olarak Bilinen Âmir b. Vâsıle el-Leysi, ss.83-96
Amir b. Vâsile El-Leysî Known as The Last Deceased Companion of Muhammed

Özet | Abstract | Tam Metin

Aygün AKYOL  
Şehrezurî ve Adalet Anlayışı, ss.97-111
Shahrazuri and His Justice View

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ÖZKAN  
Emevî İktidarının İşleyişinde Biat Kavramına Yüklenen Anlam ve Biatın Fonksiyonu, ss.113-128
Meaning Given to Obeisance and the Function of Obeisance in the Operation of Umayyad Administration

Özet | Abstract | Tam Metin

Ramazan KARAMAN  
Anadolu’da Nevruz Kutlamaları, ss.129-145
Nevruz Ceremonies in Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ethem ERKOÇ, Anadolu’da Bir Köy Odası Hatışoğlu Konağı, Çorum Hakimiyet Gazetesi Kültür Serisi - I, Çorum 2008, 324 s., ss.147-153


Özet | Abstract | Tam Metin

Sefer YAVUZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk–Din, Felsefe, Hukuk, Eğitim ve İş Ahlâkı, Editörler: Recep Kaymakcan, Mevlüt Uyanık, Dem Yay., İstanbul 2007, 704 s., ss.154-156


Özet | Abstract | Tam Metin

N. Sümeyra BUDAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Aziz el-Azme, Sosyal ve Tarihi Bağlamı İçinde İslam Hukuku, çev.: Fethi Gedikli, İz Yayıncılık, İstanbul 1992, 336 s., ss.157-160


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet EVKURAN  
XIII. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Kelam Öğretimi Sempozyumu - Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, ss.161-172
13th Kalam Department Coordination Assembly and Kalam Education Symposium: Problems and Suggestions as to Solution

Özet | Abstract | Tam Metin

Mevlüt UYANIK  
Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, ss.173-183
International Ibn Sina Symposium

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Yüzüncü Yılında İkinci Meşrûtiyet, ss.185-191
The Second Constitutional Period of the Ottoman State on its Centenary

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri