Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Sefer Yavuz

Ankara  2007

Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Mahfuz SÖYLEMEZ  
Ankara Vilayet Salnâmelerine Göre Osmanlı’nın Son Döneminde Çorum, ss.7-40
Çorum City according to Ankara Province Almanacs Which Published in The Ottoman

Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban Haklı  
İslâm Felsefesinde Mekân ve Boşluk Tasavvurunun Kozmolojiye Tatbiki, ss.41-58
The Conception of Place and Vacuum in the Islamic Philosophy and its Application to the Cosmology

Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf DOĞAN  
Arapça’da Kelime Yapısı Açısından Tartışılan Câmid Fiiller ve Câmidlik Sebepleri, ss.59-99
The defective Verbs (الأفعال الجامدة ) that have been discussed in Arabic in Terms of Structure and the Resons for Their Defectiveness

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman Gezer  
Kur’an’da Geçen Bazı Yasakların [Haramlar] Mahiyeti Üzerine, ss.101-117
On the Nature of Some Prohibitions (muharramat) in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet ÜMİT  
el-Hâdî ile’l-Hak ve Usûlü’d-Dîn Adlı Risalesi, ss.119-141
al-Hâdî ila’l-Haq and his Epistle called Usûlü’d-Dîn

Özet | Abstract | Tam Metin

Şahabettin ERGÜVEN  
Endülüs’te Dil ve Nahiv Çalışmaları, ss.143-155
Language and Grammar Studies in Andalus

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed b. Abdilkerîm eş-ŞEHRİSTÂNÎ Çeviren: Aytekin ÖZEL, Aygün AKYOL  
Zorunlu Varlığın Birliği, ss.157-170


Özet | Abstract | Tam Metin

Kaşif Hamdi OKUR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kadir GÜRLER, Ehl-i Hadisin Düşünce Yapısı -İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, Emin Yayınları, Bursa, 2007, 327 s., ss.171-174


Özet | Abstract | Tam Metin

Mesut OKUMUŞ  
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, ss.175-182
Symposium of Corum from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri