Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Halil İbrahim Şimşek

Editör Yardımcısı
Süleyman Gezer, Sefer Yavuz

Ankara  2007

Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman AYDINLI  
Süryani Bilginlerin Çeviri Faaliyeti ve Mu’tezilî Düşünceye Etkisi, ss.7-33
The Translation Activity of Syrian Scholars and its Effects on Mu’tazilite Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban Haklı  
İbn Sînâ Epistemolojisinde Bir Bilgi Kaynağı Olarak “Sezgi”, ss.35-52
Intuition as a Source of Knowledge in the Epistemology of Avicenna

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa BIYIK  
Hıristiyan Teolojisinde Deccal ve Yecüc - Mecüc Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme, ss.53-79
An Evaluation on the Concepts of the Antichrist and Gog – Magog in Christian Theology

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet ÜMİT  
Usûlü’d-dîne İlişkin İlk Zeydî Metinler, ss.81-102
Early Zaydite Epistles on Principles of the Sect

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer BAŞKAN  
Süregelen İki Tanımlama ve Tasnif Problemi Üzerine: el-İhfâ mı? el-İhfâu’l-Lisânî mi? el-İzhâr mı? el-İzhâru’l-Lisânî mi?, ss.103-134
On the Two Continuing Problems of Definition and Classification: Whether al-Ihfâ or al-Ihfâu’l-Lisânî, whether al-Izhâr or al-Izhâru’l-Lisânî?

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman Gezer  
İnşâ-Haber Bağlamında Kur’an Dilinin Yapısı, ss.135-153
The Structure of Quranic Language in the Context of Inshāī and Habar

Özet | Abstract | Tam Metin

Şahabettin ERGÜVEN  
Arap Dilinde Lahn'ın Ortaya Çıkışı ve İlk Görüntüleri, ss.155-183
The Emerging of Lahn in Arabic Language and Its First Aspects

Özet | Abstract | Tam Metin

Telli AHUNDOVA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Azerbaycan’da Yeni Ortaya Çıkarılan Bir Osmanlı Elyazması: Hulasatu`l-İtibar, ss.185-190


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri