Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Din Eğitimi ve Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanılmasının Önemi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Importance of Usıng Proverbs and Idioms in Religious Education and Teaching )

Yazar : Salih Aybey    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 259-282


Özet
Eğitim, doğumla başlayan, ailede temellenen, okulda şekillenen ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçte aktarılacak temel mirasın en belirleyici unsurları “dil ve din”dir. Ortak paydası insan olan, “din” ve “eğitim” kavramlarının bir arada kullanılmasıyla oluşan din eğitiminde, Türk kültürümüzün ve sözlü edebiyatımızın zengin ürünlerinden biri olan atasözleri ve deyimlerin kullanılması önemlidir. Çünkü atasözleri ve deyimler, ait oldukları kültürün doğal ifadeleridir. Bu çalışmada, kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan atasözleri ve deyimlerin din eğitimi kullanılmasının önemi ele alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle belli başlı atasözleri ve deyimlerden oluşan kaynaklar taranarak din eğitiminde kullanılabilecek atasözleri ve deyimler tespit edilmiştir. Daha sonra, tespit edilen atasözleri ve deyimler iman, ibadet ve ahlak ana konularına göre tasnif edilmiştir. Araştırma sonucunda din eğitimi ve öğretiminde kullanılabilecek çok sayıda atasözü ve deyim olduğu, bunların eğitimsel özellikleri itibariyle çocuğun gelişim çağları dikkate alınarak verilmesi halinde, din eğitiminde kullanılması gereken önemli bir materyal olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din Eğitimi, Atasözü, Deyim, Dil, Din.

Abstract
Education is a process that starts at birth, based in family, shaped in school and life-long. The main determinants of the basic inheritance to be transferred in this process is "language and religion". It is important to use proverbs and idioms, which are one of the rich products of our Turkish culture and oral literature, in the religious education that is formed by the use of the concepts of "religion" and "education" whose common denominator is mankind. Because the proverbs and idioms are the culture that the language belongs to. In this study, one of the most important elements of our culture, the prominence of using proverbs and idioms in religious education and teaching will be discussed. In line with this aim, proverbs and idioms that can be used in religious education have been identified by firstly scanning the sources of certain proverbs and idioms. Then, the identified proverbs and idioms were classified according to the main themes of faith, worship and morality. As a result of the research, it has been concluded that there are many proverbs and idioms that can be used in religious education and teaching and that they are important materials that should be used in religious education and teaching, provided that they are given to children by considering their ages of development with respect to educational characteristics.

Keywords
Religious Education, Proverb, İdioms, Language, Religion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri