Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


et-Tahâvî Bağlamında İki Farklı Hanefilik Okuması
(TWO DIFFERENT READİNG İN THE CONTEXT OF HANAFİYYA )

Yazar : Mustafa Aykaç    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 127-156


Özet
Hem Müslümanın günlük hayatında karşılaşabileceği sorunlara makul ve pratik fıkhî çözümler getirmesi, hem de kucaklayıcı itikâdî görüşleri ile Ebû Hanîfe (150/767), sadece mevâlinin değil tüm müslümanlar katında önemli bir âlim olmuştur. Onun görüşlerinin Mısır bölgesinde takipçisi ve belirgin ilk temsilcisi İmam et-Tahâvî’dir (321/933). Bu çalışmada İmam et-Tahavî üzerinden Mısır’daki Hanefîlik algısının izlerini bulmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmamız, Ekmelüddîn el-Bâbertî (786/1384) ile İbn Ebi’l-İzz’in (792/1390) İmam et-Tahavî’nin “el-Akîdetü’t-Tahâviyye” veya “Beyanü Akîdeti Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa” isimli eseri üzerine yazdığı şerhlerde ortaya konan Hanefîlik algısı üzerinden şekillenecektir. Ancak çalışmamızın makale sınırlarını aşmaması için, söz konusu âlimlerin iman görüşleri etrafında bir soruşturma yapılacaktır. Bu hedef doğrultusunda Ekmelüddîn el-Bâbertî ve İbn Ebi’l-İzz’in şerhlerine yansıttığı gelenek tespit edilecek ve Hanefîliğe dair farklı sunumlarının sebebi araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
et-Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye, el-Bâbertî, İbn Ebi’l-İzz, Hanefilik.

Abstract
Bringing reasonable and practical solutions to problems that a muslim may face in his daily life and viewing inclusive theologycal views, Abu Hanifa (150/767) has been an important scholar for all Muslims not just for Mavali. İmam at-Tahâvî (321/933) has been the first and most representative follower in the region of Egypt. İn this study, we aim to trace the perception of Hanafism in Egypt through İmam at-Tahâvî’s views. İn accordance with this target, our work will be based on the perception of Hanafism that was laid by Akmaluddin al-Bâbarti (786/1384) and Ibn Abi’l-Izz (792/1390) in their books that comments on at-Tahavi’s book named as “al-Akidatu’t-Tahaviyya” or “Bayanu Akidati Ehli’s-Sunne va’l-Camaa”. However, for our study not to exceed the limits of an article, an investigation will be conducted around the opinions about iman (faith) of the aforementioned scholars. Thus, the traditions that Akmaluddin al-Bâbarti and Ibn Abi’l-Izz reflect in their comments, will be identified and the reasons for their presences about Hanafism will be investigated

Keywords
at-Tahâvî, al-Akidatu’t-Tahaviyya, al-Bâbarti, Ibn Abi’l-Izz, Hanafiyya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri