Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İki İlahi Kitap (Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim) Ekseninde Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'da İnayet
(PROVIDENCE AT JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM ON THE AXIS OF THE TWO DIVINE BOOKS (HOLY SCRIPTURE AND HOLY QURAN) )

Yazar : Emine Taşçi Yıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 297-326


Özet
İhtimam, yardım, lütuf, iyilik ve ihsan gibi anlamlara gelen inâyet kavramı, genel olarak Tanrı’nın eşya üzerindeki tedbiri veya ilahi takdiri olarak tanımlanmaktadır. Felsefe, kelam ve tasavvufun merkezi kavramlarından biri olan inâyet, ilahi dinler içerisinde de kendine yer edinmiştir. Bu bağlamda inâyet fikrinin hem Kitâb-ı Mukaddes hem de Kur’an-ı Kerîm’in bütününde işlendiğini söylemek mümkündür. Eski Ahit’te inâyet, Yahudilikteki seçilmiş millet fikriyle bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Yeni Ahit’te ise bu düşünceden uzaklaşıldığı, Tanrı’nın inâyetinin evrensel ve mutlak oluşunun vurgulandığı görülmektedir. Kur’an-ı Kerîm’e gelindiğinde ise onda Allah’ın inananlara yönelik bir yardımından bahsedilmekle beraber Allah’ın inâyetinin bütün yaratılanları kuşattığı düşüncesinin hakim olduğundan söz edilebilir. Kur’an-ı Kerîm’de hakim olan bu inâyet fikri, inananlara yönelik özel bir yardımın varlığı ekseninde üstünlüğün takvada oluşuna yapılan vurguyla Yahudilikteki seçilmiş millet fikrine bir karşı çıkış olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Kur’an-ı Kerîm’de inâyet fikrinin, Allah-âlem-insan ilişkisi bağlamında işlendiği de göze çarpmaktadır. Bu çalışmada Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın inâyet düşüncesine genel yaklaşımı Kitâb-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerîm ekseninde incelenerek bu alana bir katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte ilahi dinler açısından bu kavramın nasıl bir değişim geçirdiği de bu bağlamda ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Din, İnâyet, Tanrı, Kitâb-ı Mukaddes, Kur’an-ı Kerîm

Abstract
Providence that comes to meanings such as care, assistance, grace(lutf), favor and benevolence is generally described as God's divine appreciation or precaution on the object. Providence, one of the central concepts of philosophy, kalam and sufism, has gained its groun in the divine religions. In this context, it is possible to say that the idea of providence is processed both in the whole Holy Scripture and Holy Quran. The providence in the Old Testament is discussed in connection with the idea of the chosen people in Judaism. However, it is seen that this thought has been abandoned and God's providence and its being universal and absolute has been emphasized in the New Testament. When it comes to the Holy Qur'an, by making mention of God's help for believers it may be said that the idea that God's providence surrounds all creatures prevails. This idea of providence prevailing in the Qur'an with the emphasis on supremacy of taqwa in the axis of existence of a special help for believers can be evalueted as an objection to the idea of the chosen people in Judaism. In addition, it is also seen that the idea of providence in the Qur'an is dealt with the context of Allah-world-human relation. In this study, it is aimed at contributing to this field with analysing the general approach of Judaism, Christianity and Islam towards the idea of the providence at the axis of the Bible and the Holy Quran. Similary, in terms of divine religions, how this notion has undergone a change will also be tried to be revealed in this context.

Keywords
Religion, God, Providence, Holy Scripture, Holy Quran

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri