Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Din Görevlilerinde Mesleki Memnuniyet Algısı: Sivas Örneği
(The Perception of Professional Satisfaction in Religious Officials: The Case of Sivas )

Yazar : Hatice Acar Çınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 63-82


Özet
Bu araştırmada Sivas’ta görev yapan din görevlilerinin mesleklerine dair değerlendirmeleri, varsa meslekleriyle ilgili çelişkileri diğer bir deyişle mesleki memnuniyetleri incelenmiştir. Ayrıca mesleki memnuniyetle yaş, cinsiyet, eğitim ve dinî inanç düzeyi gibi değişkenler arasındaki ilişki de burada araştırılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, Sivas'ta görev yapan ve tesadüfi yöntemle seçilen 267 din görevlisi oluşturmuştur. Ölçme aracı olarak Üzeyir Ok'un “ilahiyatçı ölçeği” kullanılmıştır. Korelasyon analiz yönteminin kullanıldığı mesleki memnuniyet algısının bazı boyutları ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Din Görevlisi, Mesleki Memnuniyet, Mesleğinden Rahatsız, Mesleği Kabullenmiş

Abstract
In this research, religious officials in Sivas evaluated their professions and, if so, contradictions related to their profession, in other words their professional satisfaction. In addition, the relationship between occupational satisfaction and variables such as age, gender, education and religious belief level is also investigated here. The sample group of the study consisted of 267 religious officials working in Sivas and selected by chance. Üzeyir Ok's "theologian scale" was used as a measurement tool. There was a significant relationship between income level and some dimensions of professional satisfaction perception using correlation analysis method.

Keywords
Religious Officer, Occupational Satisfaction, Uncomfortable Occupation, Confirmed Occupation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri