Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİN VE DEĞER İLİŞKİSİ: İSRAFA KARŞI FARKINDALIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
(CORRELATION BETWEEN RELIGIOUS KNOWLEDGE AND ATTITUDE AND AWARENESS ON WASTE )

Yazar : Fatih Çınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 39-62


Özet
Bu araştırmada DKAB dersinin öğrencilerin israf konusunda dini bilgi, tutum ve israfa karşı farkındalık düzeyleri üzerindeki etkisi ve din-değer ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada deneysel çalışma yönteminin tek gruplu ön-test son-test deneysel deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 6. sınıfa devam eden 59 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılara 6 hafta süre ile israf konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile bütünleştirilmiş proje tabanlı ve aktif öğrenme merkezli etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Dini Bilgi Ve Tutum Ölçeği (DBTÖ) ile İsrafa Karşı Farkındalık Ölçeği (İKFÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar t-testi, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin israf konusundaki dini bilgi ve tutumları arttıkça israfa karşı farkındalık düzeylerinin de arttığı; proje tabanlı ve aktif öğrenme merkezli gerçekleştirilen DKAB dersinin öğrencilerin DBTÖ ve İKFÖ ön test- son test puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar dinin, değerler üzerindeki etkisini uygulamalı olarak ortaya koyması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Değer Eğitimi, İsraf, Din, Eğitim.

Abstract
This study aims to investigate the effect of Religious Education and Moral İnformation(RCME) courses on levels of religious knowledge, attitude about waste and awareness against wastage; also examined the correlation between religiosity and value. In this study was used single-group pretest-posttest experimental design from preexperimental methods. The sample of study was composed of 59 pupils from sixth grade student who studying in secondary school. Project-based and active learning-centered activities related waste and integrated with RCME courses have been implemented to students during 6 weeks. Research data were collected “Religious Knowledge and Attitude Scale” and “Awareness on Waste Scale”which developed by the researcher. The analysis of data was used paired samples t-test, independent sample t test, one-way analysis of variance, pearson correlation test and in the .05 significance level. The result of the study showed that while a positive correlation was found between Religious Knowledge and Attitude and Awareness on Waste of students. The results also indicated that RCME courses have positive effect on Religious Knowledge and Attitude and Awareness on Waste of students.

Keywords
Religious Education and Moral İnformation, Value Education, Waste, Religion, Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri