Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Psikolojik ve Pedago-Sosyo-Teolojik Açıdan Güven: Din ve Değerler Psikolojisi Perspektifinden Analizler
(Trust in terms of psychological and pedago-socio-theological: Analyses from the perspective of the psychology of religion and values )

Yazar : Mustafa Koç    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 1-38


Özet
Bu makalenin amacı, psiko-pedagojik ve sosyo-teolojik boyutlarıyla güven olgusunu din ve değerler psikolojisi perspektifinden analiz etmektir. Bu kapsamda makalede, psikolojik açıdan güven olgusu Bowlby'in Bağlanma Teorisi ve Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Teorisi ile Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisi bağlamında yorumlanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak makalede; (a) psikolojik açıdan güvenin bireyin diğer bireylerden olumlu bir beklentiye sahip olması ve bu beklentiye ilişkin psikolojik bir hassasiyet göstermesi olarak ifade edilebileceği; ayrıca güven olgusunun, bireyler için samimi bir ilgiyi temsil eden duygusal bir bağlılığa da vurgu yaptığı; (b) pedagojik açıdan güvenin değerler eğitimi bağlamında aktarılabilir bir değer olduğu; (c) sosyolojik açıdan güvenin her toplum katmanı için sosyal sermayeyle yakından ilişkili olduğu; (d) teolojik açıdan dinsel inançların, bireye duygusal olarak ‘emniyet ve güvenlik’ hissi verdiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
güven + güvensizlik + güven ahlakı + sosyal sermaye + rol model + din psikolojisi + değerler psikolojisi

Abstract
The aim of this article is to analyze the phenomenon of trust in the psycho-pedagogical and socio-theological dimensions from the perspective of the psychology of religion and values. Within this scope, the phenomenon of trust in terms of psychology has been interpreted in the context of Bowlby's Attachment Theory, Erikson's Psychosocial Development Theory, and Maslow’s Need Hierarchy Theory in the article. As a result, this article highlights that (a) trust psychologically means the positive expectation of the individual from the other individuals and his/her psychological sensitivity regarding with this expectation; as well as the phenomenon of trust also emphasizes an emotional commitment, representing a sincere interest for the individuals; (b) pedagogically, trust is a transferable value in the context of values education; (c) sociologically, trust is closely related to social capital for every layer of society; (d) theologically, religious beliefs give emotionally the sense of ‘security and safety’ to the individual.

Keywords
trust + insecurity + ethic of trust + social capital + role model + psychology of religion + psychol

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri