Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DKAB DERSİNE KARŞI TUTUMLARI
(DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS COURSE )

Yazar : Ayhan Öz    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 181-208


Özet
Bu araştırma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi dersini almış son sınıf öğrencilerinin ilkokulda aynı isimle okutulan derse karşı tutumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Nicel tarama modeliyle anket tekniği kullanılarak yapılan araştırmaya Abant İzzet Baysal, Bülent Ecevit ve Afyon Kocatepe Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 338 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öncelikle ölçme aracı olarak kullanılan ve yedi maddeden oluşan ölçeğin ortalaması hesaplanmış, ardından da yapılan farklılık analizleri ile ölçek ortalamasının bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Neticede öğrencilerin DKAB dersine karşı çok yüksek düzeyde (X=4.47) olumlu bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiş; öğrenci tutumlarının cinsiyet, yaş, bilgi düzeyi, İslam diniyle ilişki biçimi ve dinî bilgi kaynağı değişkenlerine göre p≤0.05 anlamlılık düzeyinde farklılaştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Din Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Öğrenci Tutumu

Abstract
The aim of this research is to measure the perceptions of senior students who study in the Department of Primary Education in the Faculty of Education, and have already taken Teaching of Religious Culture and Ethics course about the course which is given in the elementary school with the same title. 338 senior students who study in the Department of Elementary Teaching in Abant İzzet Baysal, Bülent Ecevit and Afyon Kocatepe Universities participated in this research in which was utilized the survey technique which is included in the quantitative screening model. Firstly, the general average of the scale which is used as measuring tool and consists of seven items was calculated, and then the scale mean was examined whether it differs according to independent variables or not through the differential analysis. As a result, it was concluded that students have a high positive perception about this course, and their perceptions differ according to gender, age, level of knowledge, form of relation with Islam, and the source of their religious knowledge at p≤0.05 significant level.

Keywords
Religious Education, Religious Culture and Ethics Course, Department of Primary Education, Student A

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALELERİN HAKEMLENME SÜRECİ

  DEĞERLİ YAZARLARIMIZ,

  MEVCUT MAKALELERİMİZİN HAKEMLEMESİ, 3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYIN KURULUMUZ TOPLANTISINDA YAPILACAK OLUP AYNI HAFTA İÇERİSİNDE TAYİN EDİLEN HAKEMLERE GÖNDERİLMESİ PLANLANMAKTADIR. 

  NOT: 15 EYLÜL 2018 İTİBARİYLE BÜTÜN MAKALELERİN DERGİPARK ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ÖZELLİKLE RİCA OLUNUR.

   

   

   

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres : Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mimar Sinan Mah. 3. Cad. ÇORUM
Telefon : 0 (364) 2346358 Faks : 0 (364) 2346357
Eposta : ilafdergi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri